AIG'19

Vabljena predavanja

Okrogla miza

Sistemi in tehnologije vodenja (Tovarne prihodnosti)

Proizvodna avtomatizacija in robotizacija

Naprave in testiranja

Študentska sekcija 

 


CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

62-52(082)(0.034.2)
681.52(082)(0.034.2)

KONFERENCA Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu (11 ; 2019 ; Maribor)
Zbornik enajste konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 9. in 10. april 2019, Maribor,
Slovenija [Elektronski vir] / organizatorji Društvo avtomatikov Slovenije ... [et al.] ; urejanje zbornika
Milan Rotovnik, Nenad Muškinja]. - El. zbornik. - Maribor : Društvo avtomatikov Slovenije, 2019

Način dostopa (URL): http://aig.si/19/zbornik
ISBN 978-961-93818-6-1
1. Rotovnik, Milan
COBISS.SI-ID 299565056

Pokrovitelji AIG'19

 Miel Metronik 

 

Siemens   KCSTV Beckhoff   INEA
 LAPP PS Logatec  Controltech   

 

Talum GZS   Emsiso Yaskawa 
 Kolektor Telem  ADDProS   

 

                              irt3000 Avtomatika   Ventil                          
                             Svet elektronike Svet mehatronike  ZID