Meni
Sekcije
Poročilo o konferenci Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu AIG'09

Letošnja konferenca Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu AIG'09 je bila izvedena kot spletna konferenca, ki je potekala na spletnem naslovu www.aig.si od 29. 6. 2009 do 3. 7. 2009.

Prvotno je bilo načrtovano, da bo konferenca potekala konec meseca maja v Portorožu. Za organizacijo tega dogodka v Portorožu je Društvo avtomatkov sklenilo pogodbo s podjetjem ICM d.o.o., ki je že sicer organizator strokovnih sejmov, med drugim tudi sejma  avtomatike IFAM. Vendar so se razmere zasukale drugače. Organizator ni uspel zbrati dovolj velikega števila udeležencev in razstavljavcev, ki bi bili pripravljeni priti v Portorož, torej ne bi uspel pokriti stroška konference. Zato je Organizacijski odbor konference sklenil, da konferenco  v taki obliki odpove. Hkrati smo se odločili, da bomo konferenco izpeljali do konca, vendar v obliki spletne konference.  V ta namen smo s kolegi na FERI Maribor pripravili programska orodja in na spletu objavili članke tistih avtorjev, ki so se strinjali s tako obliko izvedbe.
Teh člankov je bilo 24 in smo jih razporedili v 6 sekcij in sicer:
  -Uvodna predavanja (1 članek),
  -Avtomatizacija industrijskih procesov (6 člankov),
  -Avtomatizacija zgradb (1 članek),
  -Robotika in mehatronski sistemi (1 članek),
  -Meritve in diagnostika (7 člankov),
  -Aktuatorji, pogoni in vodenje procesov (8 člankov).

Struktura avtorjev člankov je naslednja:
  -7 člankov je prišlo iz univerz ( LJ in MB),
  -7 člankov je poslal Institut Jozef Stefan,
  -10 člankov so poslali iz podjetij.
Od tega je 13 člankov nastalo v sodelovanju podjetij in univerze oz. inštituta, 11 je pa člankov, ki so jih napisali samo raziskovalci iz raziskovalnih laboratorijev.

Poleg tega so na konferenci sodelovali tudi študenti s 7 članki (4 iz Univerze v Mariboru - FERI in 3 iz Univerze v Ljubljani - FE). Tako kot na vseh dosedanjih konferencah, smo tudi tokrat izbrali najboljši študentski članek. Zmagovalni članek z naslovom: Sledenje objektov v prostoru s pomočjo stereo kamere, sta napisala študenta avtomatike Gregor Podrekar in Andrej Zdešar, pod mentorstvom prof. dr. Gregorja Klančnika iz Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani.

Statistika spletne strani konference kaže na to, da je bil obisk zelo dober in da je tudi ta način komuniciranja priljubljen in omogoča dostop širšemu krogu obiskovalcev kot klasična dvoranska konferenca.
Spletno stran www.aig.si je obiskalo 1030 različnih obiskovalcev.
V času trajanja konference (29. junijem in 3 julijem) je spletno stran obiskalo 430 različnih obiskovalcev, ki so v večini prihajali iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Nemčije.

Obiskovalci, ki so za spletno konferenco izvedeli iz reklamnih oglasov so spletno stran konference največkrat obiskali iz spletnih mest FERI UNI MB, Najdi.si, Sekcija elektronikov in mehatronikov pri Obrtni zbornici Slovenije  in reviji IRT3000.

Med največkrat pregledane članke spadajo:
  - Izzivi upravljanja proizvodno naravnanega podjetja v razmerah krize (285 različnih ogledov)
     avtorja: Robert Tomazin, Droga Kolinska, d.d.,
  - Stružnica s Sinumerik 840Di s krmiljem (272 različnih ogledov)
     avtorja Marko Franc in Aleš Hace  iz APP Marijan Franc s.p. in FERI Mb,
  - Sledenje objektov v prostoru s pomočjo stereo kamere (269 različnih ogledov)
     avtorja Gregor Podrekar, Andrej Zdešar iz FE LJ.

Zbornik konference je izdelan v elektronski obliki in izdan na CD, ki so ga dobili vsi udeleženci konference. Prav tako ga lahko vsi zainteresirani dobijo na FERI Maribor. Objavljen pa je tudi na domači strani Društva avtomatikov Slovenije.

Predsednik Organizacijskega
odbora konference AIG'09

Boris Tovornik

 
Konferenca Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu AIG'09 je zaključena

Čeprav smo prvotno izvedbo konference načrtovali  v Portorožu, ki bi naj bila konec meseca maja,  pa so nas razmere pripeljale do tega, da smo jo izvedli v obliki spletne konference.  Zato je bil program skrčen samo na predstavitev člankov, odpadla pa je razstava. Predstavljeni so bili vsi prijavljeni članki, prav tako smo izpeljali študentsko sekcijo ter izbrali in nagradili najboljše članke. Spletna konferenca je za mnoge nekaj novega, ki je ponudila drugačen način komuniciranja in razprave o predstavljenih delih.

V imenu organizatorja se zahvaljujem vsem avtorjem člankov za aktivno sodelovanje in za prispevke. Velika zahvala gre članom organizacijskega odbora za požrtvovalno delo in čas, ki so ga posvetili zato, da smo konferenco uspešno zaključili.

Predsednik konference:
prof. dr. Boris Tovornik

 
REZULTATI TEKMOVANJA ŠTUDENTSKIH ČLANKOV

1. mesto
Sledenje objektov v prostoru s pomočjo stereo kamere
Gregor Podrekar, Andrej Zdešar

2. mesto
Modeliranje in animacija sistema s štirimi propelerji
Gregor Orlić

3. mesto (si delita dva članka)
Predlog posodobitve proizvodne linije v Cimosu
Emilija Stojmenova, Žiga Matjašec

3. mesto
Virtualni uporabniški vmesnik za krmiljenje nanorobotske celice s haptično napravo
Simon Zapušek


Podrobnosti...

 
AIG'09 - Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu 2009
Boris Tovornik AIG'09

Spoštovani!

Pred 10 leti smo v prostorih FERI organizirali 1. konferenco, ki smo ji dali ime Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu. To je bil odziv DAS na takratni čas, ko je bila na tem področju velika praznina in ni bilo dogodkov, ki bi ljudem s področja avtomatike nudili priložnost, da predstavijo svoje znanje in da poročajo o svojih uspehih in izkušnjah pri razvojnem in inovativnem delu. Konferenci smo dali ime AIG in pod tem imenom že ima v Sloveniji svoje pomembno mesto.

Letos smo sklenili dogovor s podjetjem ICM d.o.o. o skupni organizaciji tega jubilejnega dogodka vendar se je organizacijski odbor na svojem sestanku, dne 18. 5. 2009 odločil, da jo bomo, z ozirom na družbene razmere in objektivne vplive, organizirali kot spletno konferenco.

Čeprav čas izvedbe konference sovpada s časom poglobljene krize, bo konferenca vseeno pokazala, da se na področju avtomatike in robotike v Sloveniji dogajajo zanimivi premiki.

Predsednik konference: prof. dr. Boris Tovornik

 
AIG konference

zelena   AIG'07

zelena   AIG'05

zelena   AIG'03

Anketa
Na AIG konferenci bom sodeloval?
 
Priporočamo

Predlog posodobitve proizvodne linije v Cimosu

Emilija Stojmenova
Žiga Matjašec
Mentor: Boris Curk

FERI Maribor


Izzivi upravljanja proizvodno naravnanega podjetja v razmerah krize

Robert Tomazin
Droga Kolinska d.d.


Sledenje objektov v prostoru s pomočjo stereo kamere

Gregor Podrekar
Andrej Zdešar
Mentor: Gregor Klančar

FE Ljubljana


Načrtovanje vodenja multivariabilnega procesa navijanja

Jože Grilj
Jernej Grum
Mentor: Maja Atanasijević Kunc

FE Ljubljana


Zniževanje stroškov implementacije in validacije avtomatizacije farmacevtskih procesov s pomočjo objektno orientirane zasnove

Simon Štampar
Saša Sokolič
Roland Jurcan
Igor Škrjanc

Metronik d.o.o., FE Ljubljana


Aplikacija za merjenje razdalj s pomočjo stereoskopskih posnetkov

Jernej Mrovlje
Damir Vrančić
Institut "Jozef Stefan"


Izboljšanje kvalitete in statistika

Boris Bizjak
FERI Maribor


Application of Soft Sensor for Monitoring and Control of Refinery Emission

I. Mohler
N. Bolf
G. Galinec
M. Golob

FKIT Zagreb, FERI Maribor


Računalniški program za določanje urnika šarž v pripravi surovin v Cinkarni Celje

Darko Vrečko
Anton Ložar
Vladimir Vrečko
Vladimir Jovan

Institut "Jozef Stefan",
INEA d.o.o., 
Cinkarna Celje d.d.


Brezžično arhiviranje W-Raptor

Bojan Kovač
AX elektronika d.o.o.


Hibridni pogon

Marijan Španer
FERI Maribor


Koncept načrtovanja zanesljivosti sistemov za podporo ukrepanju ob klicu v sili

Barbara Brezovec
Vojko Matko
Marko Podberšič

FERI Maribor,
Ministrstvo za obrambo


Avtomatizacija delovanja centralne kompresorske postaje v proizvodnji zeolitnih izdelkov

Jože Furman
Luka Tuljak

Silkem d.o.o,
HPE d.o.o


O zmanjševanju kršitev izhodnih omejitev s prediktivnim regulatorjem

Samo Gerkšič
Boštjan Pregelj
Igor Steiner

Institut "Jozef Stefan",
INEA d.o.o.


Motivacija za projektno delo pri študiju avtomatike, robotike in mehatronike

Janez Pogorelc
FERI Maribor


Merilna kartica MX 100 kot učno okolje za študente

Milan Rotovnik
Bojan Gergič

FERI Maribor


Določanje parametra zanesljivosti MTBF za poljubno električno vezje

Darko Šincek
Mentor: Matko Vojko

FERI Maribor


Načrtovanja algoritma vodenja sinhronskega motorja z uporabo preizkuševališča

Robert Horvat
Franc Hanžič
Karel Jezernik

FERI Maribor


Zajem podatkov v procesu proizvodnje LIVAR d.d

Janez Gorišek
Bojan Štefančič
LIVAR d.d.


Metode natančnega določanja stanja polnosti baterij

Simon Vučko
Mentor: Vojko Matko

FERI Maribor


Condition monitoring of rotational machines

Pavle Boškoski
Ðani Juričič
Anton Urevc
Jože Vižintin

Institut "Jozef Stefan",
FE Ljubljana


Razvoj adaptivnega inteligentnega ventila

Aleš Svetek
Damir Vrančič
Janko Petrovčič
Samo Krančan
Zoran Šaponia

Institut "Jozef Stefan"
Danfoss Trata d.o.o.


Stružnica s Sinumerik 840Di sl krmiljem

Marko Franc
Aleš Hace

APP Marijan Franc s.p.,
FERI Maribor


Wellness in Spa centri načrtovanje in obratovanje

Anton JANČIČ
Aleš GAŠPARIČ
Zvonko RAJTERIČ
UNIOR d.d., Menerga d.o.o.,
Ponirek s.p.

 


Komunikacijski sistem znotraj celovitega vodenja šaržne proizvodnje

Dejan Gradišar
Antonio Espuña
Luis Puigjaner
Institut "Jozef Stefan"
Universitat Politécnica de Catalunya, Spain


Zahteve pogonskih aktuatorjev v sodobnih pralnih strojih

V. Vasić
A. Hace
M.P. Lazarević
K. Jezernik2

Gorenje d.d.,
FERI maribor,
Mašinski fakultet Beograd


Prediktivno vodenje letala s pomočjo strojnega vida

Satja Lumbar
Gregor Dolanc
Stanko Strmčnik
Darko Vrečko
Drago Matko

Institut "Jozef Stefan",
FE Ljubljana


Virtualni uporabniški vmesnik za krmiljenje nanorobotske celice shaptično napravo

Simon Zapušek
Mentor: Riko Šafarič

FERI Maribor


Modeliranje in animacija sistema s štirimi propelerji

Gregor Orlić
Mentor: Maja Atanasijević Kunc

FE Ljubljana


Merjenje temperature s fluorescenco

J. Križan
I. Bajsić
J. Možina

AMI d.o.o., FE Ljubljana


Ali je kriza pravi trenutek za uvajanje rešitev za obvladovanje učinkovitosti?

Alenka Žnidaršič
Tomaž Zver
Damir Koporčić

Metronik d.o.o.