Za avtorje

Časovni mejniki:
Prijava prispevkov (naslov članka in povzetek): 15. 2. 2023
Oddaja člankov ali razširjenih povzetkov: 15. 3. 2023

Atorji lahko oddajo celoten članek (od 4 do 8 strani) ali razširjen povzetek (od 1 do 3 strani).
Članki bodo izdani v tiskani obliki v Zborniku povzetkov in na spletu v Zborniku prispevkov (razširjen povzetek ali celoten članek).


Navodila avtorjem:

Navodila avtorjem (Word)
Instructions for authors (Word)
Navodila avtorjem (LaTeX - slo,eng)

 
Cenik:
Kotizacija za udeležence: 250 €.
Člani DAS lahko uveljavljajo 10% popust.
Vključuje predavanja, ogled razstave, objavo članka v spletnem zborniku, tiskan zbornik povzetkov člankov, kosilo in večerjo.