AIG'21

CIP


Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 58206723
ISBN 978-961-93818-7-8 (HTML)

Zbornik prispevkov

AIG'21 - dvanajsta konferenca Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu

Urednika: dr. Nenad Muškinja, Milan Rotovnik
Recenzenti: dr. Nenad Muškinja, Milan Rotovnik
Soavtorji: po programu konference

Oblika izdaje: elektronska izdaja, 12. leto
Format: zbornik je narejen kot spletna stran v HTML jeziku
Dostop: zbornik je dosegljiv na spletnem naslovu: https://aig.si/21/zbornik/ 
Grafično oblikovanje: Milan Rotovnik

Izdal: Društvo avtomatikov Slovenije
Zbirka: Zborniki prispevkov konference AIG

Publikacija je brezplačna.

Ljubljana, 8. april 2021


Konferenca Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu je osrednji dogodek vseh avtomatikov v Sloveniji. Posebnost letošnje konference je, da bo v celoti izvedena preko spleta, zato bomo prikrajšani za neformalna druženja in ogled razstave pokroviteljev. Kljub temu smo uspeli privabiti številne pokrovitelje in predavatelje, ki se udeležujejo konference in na tak način prispevajo k razvoju stroke in povečanju zanimanja za študij avtomatike v slovenskem prostoru. Osrednja tema na konferenci AIG'21 bodo tovarne prihodnosti ter uporaba umetne inteligence in možnosti uporabe v industriji. Stanje na področju umetne inteligence in povezavo s tovarnami prihodnosti bomo skušali pojasniti v okviru dveh uvodnih predavanj na začetku konference. Sledile bodo predstavitve člankov predstavnikov raziskovalnih inštitucij in gospodarstva v dveh ločenih sekcijah, in sicer: Sistemi in tehnologije vodenja ter Industrijski forum. Organizirali smo okroglo mizo, kjer bomo odgovorili na vprašanja, kako z avtomatizacijo v Sloveniji povečati povprečno dodano vrednost na 60.000 EUR. Diskusija bo potekala med predstavniki gospodarstva in predstavniki izobraževalnih inštitucij v Sloveniji. Ob zaključku okrogle mize bo slavnostna podelitev nagrad za najboljša diplomska dela v letu 2019 in 2020. Podeljuje jih Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov. V času epidemije Covid 19 smo se morali vsi prilagoditi na nov način komunikacije in izvedbe študijskih programov. Kako nam je to uspelo in kakšne so možnosti za izboljšave, bomo slišali v sekciji Izobraževanje avtomatikov in prenos znanja. Tudi letos smo povabili študente elektrotehnike in mehatronike, da predstavijo svoje projekte in diplomske naloge na vzporedni sekciji. Na zaključku konference bomo razglasili najboljše prispevke in podelili nagrade za najboljše študentske članke.

Hvala vsem, ki so pripomogli k realizaciji konference AIG'21!

Nenad Muškinja, predsednik konference