AIG'15

Pri organizaciji 9. konference Avtomatizacija v industriji in
gospodarstvu sodelujejo naslednja društva in organizacije:

Društvo avtomatikov Slovenije
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Inštitut Jožef Stefan
Zveza inženirskih društev Maribor

Predsednik konference
Boris Tovornik, FERI Maribor

Organizacijski odbor
Nenad Muškinja, FERI Maribor
Marjan Golob, FERI Maribor
Božidar Bratina, FERI Maribor
Milan Rotovnik, FERI Maribor
Matej Rižnar, FERI Maribor
Aleš Hace, FERI Maribor
Peter Planinšič, FERI Maribor
Janez Pogorelc, FERI Maribor
Udo Traussnigg, CAMPUS02,Graz, Austrija
Vladimir Jovan, IJS Ljubljana
Andrej Rotovnik, MIEL Elektronika, d.o.o., Velenje
Stanko Strmčnik, IJS Ljubljana
Sašo Blažič, FE Ljubljana
Drago Matko, FE Ljubljana
Roman Kamnik, FE Ljubljana
Maja Atanasijević - Kunc, FE Ljubljana


Oblikovanje in urejanje zbornika:
Nenad Muškinja, FERI Maribor
Milan Rotovnik, FERI Maribor