Meni
Sekcije
Določanje parametra zanesljivosti MTBF za poljubno električno vezje

Darko Šincek
Mentor: prof. dr. Matko Vojko
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
darko.sincek(a)gmail.com

Povzetek:
Ocena zanesljivosti s pomočjo faktorja MTBF ni natančno merilo zanesljivosti, namenjeno je predvsem relativni primerjavi med zanesljivostmi modulov. Natančnost napovedane zanesljivosti je odvisna od verodostojnosti podatkovne baze, natančnosti regresijskega modela, močnostnih obremenitev v delovanju sistema ter načrtovalskih toleranc. Prednosti pri napovedovanju zanesljivosti sistemov so v zgodnji indikaciji o možnostih sistema po doseganju načrtovalske zanesljivosti. Omogoča nam oceno stroškov življenjskega cikla, omogoča določitev kritične komponente ali sestava v načrtovalski fazi, ki prevladujoče prispeva k nezanesljivosti sistema. Omogoča tudi kompromisne rešitve že v načrtovalski fazi med zanesljivostjo, vzdrževalnostjo in intervali vzdrževanja pri zahtevani razpoložljivosti.

pdfCeloten članek... 

 
AIG konference

zelena   AIG'07

zelena   AIG'05

zelena   AIG'03

Anketa
Na AIG konferenci bom sodeloval?
 
Priporočamo

Zahteve pogonskih aktuatorjev v sodobnih pralnih strojih

V. Vasić
A. Hace
M.P. Lazarević
K. Jezernik2

Gorenje d.d.,
FERI maribor,
Mašinski fakultet Beograd


Motivacija za projektno delo pri študiju avtomatike, robotike in mehatronike

Janez Pogorelc
FERI Maribor


Ali je kriza pravi trenutek za uvajanje rešitev za obvladovanje učinkovitosti?

Alenka Žnidaršič
Tomaž Zver
Damir Koporčić

Metronik d.o.o.


Avtomatizacija delovanja centralne kompresorske postaje v proizvodnji zeolitnih izdelkov

Jože Furman
Luka Tuljak

Silkem d.o.o,
HPE d.o.o


O zmanjševanju kršitev izhodnih omejitev s prediktivnim regulatorjem

Samo Gerkšič
Boštjan Pregelj
Igor Steiner

Institut "Jozef Stefan",
INEA d.o.o.


Sledenje objektov v prostoru s pomočjo stereo kamere

Gregor Podrekar
Andrej Zdešar
Mentor: Gregor Klančar

FE Ljubljana


Določanje parametra zanesljivosti MTBF za poljubno električno vezje

Darko Šincek
Mentor: Matko Vojko

FERI Maribor


Merilna kartica MX 100 kot učno okolje za študente

Milan Rotovnik
Bojan Gergič

FERI Maribor


Koncept načrtovanja zanesljivosti sistemov za podporo ukrepanju ob klicu v sili

Barbara Brezovec
Vojko Matko
Marko Podberšič

FERI Maribor,
Ministrstvo za obrambo


Hibridni pogon

Marijan Španer
FERI Maribor


Računalniški program za določanje urnika šarž v pripravi surovin v Cinkarni Celje

Darko Vrečko
Anton Ložar
Vladimir Vrečko
Vladimir Jovan

Institut "Jozef Stefan",
INEA d.o.o., 
Cinkarna Celje d.d.


Virtualni uporabniški vmesnik za krmiljenje nanorobotske celice shaptično napravo

Simon Zapušek
Mentor: Riko Šafarič

FERI Maribor


Stružnica s Sinumerik 840Di sl krmiljem

Marko Franc
Aleš Hace

APP Marijan Franc s.p.,
FERI Maribor


Aplikacija za merjenje razdalj s pomočjo stereoskopskih posnetkov

Jernej Mrovlje
Damir Vrančić
Institut "Jozef Stefan"


Zniževanje stroškov implementacije in validacije avtomatizacije farmacevtskih procesov s pomočjo objektno orientirane zasnove

Simon Štampar
Saša Sokolič
Roland Jurcan
Igor Škrjanc

Metronik d.o.o., FE Ljubljana


Predlog posodobitve proizvodne linije v Cimosu

Emilija Stojmenova
Žiga Matjašec
Mentor: Boris Curk

FERI Maribor


Modeliranje in animacija sistema s štirimi propelerji

Gregor Orlić
Mentor: Maja Atanasijević Kunc

FE Ljubljana


Brezžično arhiviranje W-Raptor

Bojan Kovač
AX elektronika d.o.o.


Metode natančnega določanja stanja polnosti baterij

Simon Vučko
Mentor: Vojko Matko

FERI Maribor


Izboljšanje kvalitete in statistika

Boris Bizjak
FERI Maribor


Prediktivno vodenje letala s pomočjo strojnega vida

Satja Lumbar
Gregor Dolanc
Stanko Strmčnik
Darko Vrečko
Drago Matko

Institut "Jozef Stefan",
FE Ljubljana


Wellness in Spa centri načrtovanje in obratovanje

Anton JANČIČ
Aleš GAŠPARIČ
Zvonko RAJTERIČ
UNIOR d.d., Menerga d.o.o.,
Ponirek s.p.

 


Izzivi upravljanja proizvodno naravnanega podjetja v razmerah krize

Robert Tomazin
Droga Kolinska d.d.


Načrtovanje vodenja multivariabilnega procesa navijanja

Jože Grilj
Jernej Grum
Mentor: Maja Atanasijević Kunc

FE Ljubljana


Razvoj adaptivnega inteligentnega ventila

Aleš Svetek
Damir Vrančič
Janko Petrovčič
Samo Krančan
Zoran Šaponia

Institut "Jozef Stefan"
Danfoss Trata d.o.o.


Application of Soft Sensor for Monitoring and Control of Refinery Emission

I. Mohler
N. Bolf
G. Galinec
M. Golob

FKIT Zagreb, FERI Maribor


Merjenje temperature s fluorescenco

J. Križan
I. Bajsić
J. Možina

AMI d.o.o., FE Ljubljana


Zajem podatkov v procesu proizvodnje LIVAR d.d

Janez Gorišek
Bojan Štefančič
LIVAR d.d.


Condition monitoring of rotational machines

Pavle Boškoski
Ðani Juričič
Anton Urevc
Jože Vižintin

Institut "Jozef Stefan",
FE Ljubljana


Načrtovanja algoritma vodenja sinhronskega motorja z uporabo preizkuševališča

Robert Horvat
Franc Hanžič
Karel Jezernik

FERI Maribor


Komunikacijski sistem znotraj celovitega vodenja šaržne proizvodnje

Dejan Gradišar
Antonio Espuña
Luis Puigjaner
Institut "Jozef Stefan"
Universitat Politécnica de Catalunya, Spain