Meni
Sekcije
Modeliranje in animacija sistema s štirimi propelerji

Gregor Orlić
Mentor: izr. prof. Maja Atanasijević-Kunc
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
gregor.orlic(a)gmail.com

Povzetek:
Modeliranje in simulacija sta neločljiva postopka, ki združujeta kompleksne aktivnosti povezane s konstrukcijo modelov, ki ponazarjajo realne dinamične procese. Vključujejo seveda tudi eksperimentiranje z modeli v smislu pridobivanja podatkov o obnašanju modeliranega sistema. V zadnjem času je zaradi vse zmoglivejših računalnikov in programske opreme zelo pomemben del simulacije postala tudi animacija, saj omogoča vizualno povratno informacijo o obnašanju sistema, kar lahko bistveno izboljša predstavljivost in interpretacijo matematičnih izračunov. Seveda je potrebno omeniti, da je eksperimentiranje z modeli neproblematično, posebno v primerjavi z izvajanjem eksperimetov z dragimi sistemi, kjer ima napaka lahko neželene posledice ali pomeni celo uničenje sistema. Primer, kjer so našteti argumenti zelo pomembni, je tudi sistem s štirimi propelerji, saj predstavlja kompleksen, nelinearen, multivariabilen in drag sistem

pdfCeloten članek...

 
AIG konference

zelena   AIG'07

zelena   AIG'05

zelena   AIG'03

Anketa
Na AIG konferenci bom sodeloval?
 
Priporočamo

Ali je kriza pravi trenutek za uvajanje rešitev za obvladovanje učinkovitosti?

Alenka Žnidaršič
Tomaž Zver
Damir Koporčić

Metronik d.o.o.


Hibridni pogon

Marijan Španer
FERI Maribor


Merilna kartica MX 100 kot učno okolje za študente

Milan Rotovnik
Bojan Gergič

FERI Maribor


Načrtovanja algoritma vodenja sinhronskega motorja z uporabo preizkuševališča

Robert Horvat
Franc Hanžič
Karel Jezernik

FERI Maribor


Stružnica s Sinumerik 840Di sl krmiljem

Marko Franc
Aleš Hace

APP Marijan Franc s.p.,
FERI Maribor


Načrtovanje vodenja multivariabilnega procesa navijanja

Jože Grilj
Jernej Grum
Mentor: Maja Atanasijević Kunc

FE Ljubljana


Komunikacijski sistem znotraj celovitega vodenja šaržne proizvodnje

Dejan Gradišar
Antonio Espuña
Luis Puigjaner
Institut "Jozef Stefan"
Universitat Politécnica de Catalunya, Spain


Razvoj adaptivnega inteligentnega ventila

Aleš Svetek
Damir Vrančič
Janko Petrovčič
Samo Krančan
Zoran Šaponia

Institut "Jozef Stefan"
Danfoss Trata d.o.o.


Virtualni uporabniški vmesnik za krmiljenje nanorobotske celice shaptično napravo

Simon Zapušek
Mentor: Riko Šafarič

FERI Maribor


Zajem podatkov v procesu proizvodnje LIVAR d.d

Janez Gorišek
Bojan Štefančič
LIVAR d.d.


Condition monitoring of rotational machines

Pavle Boškoski
Ðani Juričič
Anton Urevc
Jože Vižintin

Institut "Jozef Stefan",
FE Ljubljana


Predlog posodobitve proizvodne linije v Cimosu

Emilija Stojmenova
Žiga Matjašec
Mentor: Boris Curk

FERI Maribor


O zmanjševanju kršitev izhodnih omejitev s prediktivnim regulatorjem

Samo Gerkšič
Boštjan Pregelj
Igor Steiner

Institut "Jozef Stefan",
INEA d.o.o.


Računalniški program za določanje urnika šarž v pripravi surovin v Cinkarni Celje

Darko Vrečko
Anton Ložar
Vladimir Vrečko
Vladimir Jovan

Institut "Jozef Stefan",
INEA d.o.o., 
Cinkarna Celje d.d.


Izboljšanje kvalitete in statistika

Boris Bizjak
FERI Maribor


Zniževanje stroškov implementacije in validacije avtomatizacije farmacevtskih procesov s pomočjo objektno orientirane zasnove

Simon Štampar
Saša Sokolič
Roland Jurcan
Igor Škrjanc

Metronik d.o.o., FE Ljubljana


Določanje parametra zanesljivosti MTBF za poljubno električno vezje

Darko Šincek
Mentor: Matko Vojko

FERI Maribor


Izzivi upravljanja proizvodno naravnanega podjetja v razmerah krize

Robert Tomazin
Droga Kolinska d.d.


Metode natančnega določanja stanja polnosti baterij

Simon Vučko
Mentor: Vojko Matko

FERI Maribor


Avtomatizacija delovanja centralne kompresorske postaje v proizvodnji zeolitnih izdelkov

Jože Furman
Luka Tuljak

Silkem d.o.o,
HPE d.o.o


Prediktivno vodenje letala s pomočjo strojnega vida

Satja Lumbar
Gregor Dolanc
Stanko Strmčnik
Darko Vrečko
Drago Matko

Institut "Jozef Stefan",
FE Ljubljana


Sledenje objektov v prostoru s pomočjo stereo kamere

Gregor Podrekar
Andrej Zdešar
Mentor: Gregor Klančar

FE Ljubljana


Wellness in Spa centri načrtovanje in obratovanje

Anton JANČIČ
Aleš GAŠPARIČ
Zvonko RAJTERIČ
UNIOR d.d., Menerga d.o.o.,
Ponirek s.p.

 


Merjenje temperature s fluorescenco

J. Križan
I. Bajsić
J. Možina

AMI d.o.o., FE Ljubljana


Application of Soft Sensor for Monitoring and Control of Refinery Emission

I. Mohler
N. Bolf
G. Galinec
M. Golob

FKIT Zagreb, FERI Maribor


Zahteve pogonskih aktuatorjev v sodobnih pralnih strojih

V. Vasić
A. Hace
M.P. Lazarević
K. Jezernik2

Gorenje d.d.,
FERI maribor,
Mašinski fakultet Beograd


Motivacija za projektno delo pri študiju avtomatike, robotike in mehatronike

Janez Pogorelc
FERI Maribor


Koncept načrtovanja zanesljivosti sistemov za podporo ukrepanju ob klicu v sili

Barbara Brezovec
Vojko Matko
Marko Podberšič

FERI Maribor,
Ministrstvo za obrambo


Aplikacija za merjenje razdalj s pomočjo stereoskopskih posnetkov

Jernej Mrovlje
Damir Vrančić
Institut "Jozef Stefan"


Brezžično arhiviranje W-Raptor

Bojan Kovač
AX elektronika d.o.o.


Modeliranje in animacija sistema s štirimi propelerji

Gregor Orlić
Mentor: Maja Atanasijević Kunc

FE Ljubljana