Meni
Sekcije
Zajem podatkov v procesu proizvodnje LIVAR d.d

Janez Gorišek, Bojan Štefančič
LIVAR d.d.
Janez.Gorisek(a)livar.si, Bojan.Stefancic(a)livar.si

Povzetek:
Livar d.d. je delniška družba, katere najpomembnejša dejavnost je proizvodnja in obdelava ulitkov iz nodularne in sive litine. V Sloveniji se proizvodnja odvija na dveh lokacijah v Ivančni Gorici in rnomlju. Proces proizvodnje ulitkov se sestoji iz priprave orodij, priprave taline, priprave peska, izdelave ulitkov in končne obdelave le teh. Za proizvodnjo ulitkov so na vsaki lokaciji uporabljene tri avtomatizirane formarske linije. Proces zajemanja in arhiviranja podatkov se je v Livarju d.d. razvijal postopoma. Čeprav so bili na nekaterih formarskih linijah in določenihstrojih že vgrajeni krmilniki, večinoma proizvajalca SIEMENS tip S5, ti niso bili prilagojeni za komunikacijo z nadrejenimi računalniškimi sistemi, tudi komunikacija z lokalnimi operaterskimi paneli je bila bolj izjema kot pravilo.
Razvoj sistema za zajemanje in arhiviranje podatkov se je v Livarju začel konec 90 let prejšnjega stoletja z nabavo prvih sistemov za nadzor konične porabe električne energije, sledil pa mu je nadzor delovanja filtra kupolni peči v PC Ivančna Gorica. V vseh omenjenih aplikacijah so bili krmilniki opremljeni z nadrejenimi SCADA sistemi, ki so omogočali prikaz trenutnega

pdfCeloten članek...

 
AIG konference

zelena   AIG'07

zelena   AIG'05

zelena   AIG'03

Anketa
Na AIG konferenci bom sodeloval?
 
Priporočamo

Avtomatizacija delovanja centralne kompresorske postaje v proizvodnji zeolitnih izdelkov

Jože Furman
Luka Tuljak

Silkem d.o.o,
HPE d.o.o


Zniževanje stroškov implementacije in validacije avtomatizacije farmacevtskih procesov s pomočjo objektno orientirane zasnove

Simon Štampar
Saša Sokolič
Roland Jurcan
Igor Škrjanc

Metronik d.o.o., FE Ljubljana


Sledenje objektov v prostoru s pomočjo stereo kamere

Gregor Podrekar
Andrej Zdešar
Mentor: Gregor Klančar

FE Ljubljana


Razvoj adaptivnega inteligentnega ventila

Aleš Svetek
Damir Vrančič
Janko Petrovčič
Samo Krančan
Zoran Šaponia

Institut "Jozef Stefan"
Danfoss Trata d.o.o.


Virtualni uporabniški vmesnik za krmiljenje nanorobotske celice shaptično napravo

Simon Zapušek
Mentor: Riko Šafarič

FERI Maribor


Komunikacijski sistem znotraj celovitega vodenja šaržne proizvodnje

Dejan Gradišar
Antonio Espuña
Luis Puigjaner
Institut "Jozef Stefan"
Universitat Politécnica de Catalunya, Spain


Izboljšanje kvalitete in statistika

Boris Bizjak
FERI Maribor


Računalniški program za določanje urnika šarž v pripravi surovin v Cinkarni Celje

Darko Vrečko
Anton Ložar
Vladimir Vrečko
Vladimir Jovan

Institut "Jozef Stefan",
INEA d.o.o., 
Cinkarna Celje d.d.


Načrtovanja algoritma vodenja sinhronskega motorja z uporabo preizkuševališča

Robert Horvat
Franc Hanžič
Karel Jezernik

FERI Maribor


Prediktivno vodenje letala s pomočjo strojnega vida

Satja Lumbar
Gregor Dolanc
Stanko Strmčnik
Darko Vrečko
Drago Matko

Institut "Jozef Stefan",
FE Ljubljana


Merjenje temperature s fluorescenco

J. Križan
I. Bajsić
J. Možina

AMI d.o.o., FE Ljubljana


Hibridni pogon

Marijan Španer
FERI Maribor


Načrtovanje vodenja multivariabilnega procesa navijanja

Jože Grilj
Jernej Grum
Mentor: Maja Atanasijević Kunc

FE Ljubljana


Condition monitoring of rotational machines

Pavle Boškoski
Ðani Juričič
Anton Urevc
Jože Vižintin

Institut "Jozef Stefan",
FE Ljubljana


Brezžično arhiviranje W-Raptor

Bojan Kovač
AX elektronika d.o.o.


Določanje parametra zanesljivosti MTBF za poljubno električno vezje

Darko Šincek
Mentor: Matko Vojko

FERI Maribor


Aplikacija za merjenje razdalj s pomočjo stereoskopskih posnetkov

Jernej Mrovlje
Damir Vrančić
Institut "Jozef Stefan"


Metode natančnega določanja stanja polnosti baterij

Simon Vučko
Mentor: Vojko Matko

FERI Maribor


Modeliranje in animacija sistema s štirimi propelerji

Gregor Orlić
Mentor: Maja Atanasijević Kunc

FE Ljubljana


Stružnica s Sinumerik 840Di sl krmiljem

Marko Franc
Aleš Hace

APP Marijan Franc s.p.,
FERI Maribor


Application of Soft Sensor for Monitoring and Control of Refinery Emission

I. Mohler
N. Bolf
G. Galinec
M. Golob

FKIT Zagreb, FERI Maribor


Zajem podatkov v procesu proizvodnje LIVAR d.d

Janez Gorišek
Bojan Štefančič
LIVAR d.d.


Ali je kriza pravi trenutek za uvajanje rešitev za obvladovanje učinkovitosti?

Alenka Žnidaršič
Tomaž Zver
Damir Koporčić

Metronik d.o.o.


Zahteve pogonskih aktuatorjev v sodobnih pralnih strojih

V. Vasić
A. Hace
M.P. Lazarević
K. Jezernik2

Gorenje d.d.,
FERI maribor,
Mašinski fakultet Beograd


Predlog posodobitve proizvodne linije v Cimosu

Emilija Stojmenova
Žiga Matjašec
Mentor: Boris Curk

FERI Maribor


Merilna kartica MX 100 kot učno okolje za študente

Milan Rotovnik
Bojan Gergič

FERI Maribor


Koncept načrtovanja zanesljivosti sistemov za podporo ukrepanju ob klicu v sili

Barbara Brezovec
Vojko Matko
Marko Podberšič

FERI Maribor,
Ministrstvo za obrambo


Wellness in Spa centri načrtovanje in obratovanje

Anton JANČIČ
Aleš GAŠPARIČ
Zvonko RAJTERIČ
UNIOR d.d., Menerga d.o.o.,
Ponirek s.p.

 


O zmanjševanju kršitev izhodnih omejitev s prediktivnim regulatorjem

Samo Gerkšič
Boštjan Pregelj
Igor Steiner

Institut "Jozef Stefan",
INEA d.o.o.


Motivacija za projektno delo pri študiju avtomatike, robotike in mehatronike

Janez Pogorelc
FERI Maribor


Izzivi upravljanja proizvodno naravnanega podjetja v razmerah krize

Robert Tomazin
Droga Kolinska d.d.