Spoštovani!

Dve leti, ki sta pretekli od zadnje konference, sta dovolj, da se opazi spremembe stanja avtomatizacije v Sloveniji. V tem času so zaživele tehnološke mreže, tehnološke platforme, steklo je financiranje iz sredstev strukturnih skladov EU. O tem bo govora v uvodnih diskusijah, pri katerih bo sodeloval tudi minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak. 

Osnovna tema letošnje konference je proizvodna informatika in hišna avtomatizacija. Ti dve področji avtomatike označujeta trenutno dogajanje v slovenskem prostoru. Slovenska podjetja, velika in mala, se še naprej močno in hitro avtomatizirajo. Priče smo prehodu na višje stopnje avtomatiziranosti. Nivo SCADA nadzora je običajen že tudi v najmanjših obratih, zato se uvaja faza informatizacije proizvodnje, MES sistemov, na zelo široki fronti. Prav tako visok tržni delež zavzemajo sistemi inteligentnih zgradb. To je posledica dejstva, da se v Sloveniji, bolj kot proizvodne obrate, gradi trgovske centre in turistične objekte, kjer je zelo pomembno udobje in vse, kar nudijo projekti inteligentnih zgradb.

Konferenco, ki jo organiziramo vsako drugo leto in letošnja je že peta – jubilejna, vsakokrat delno spremenimo in dodamo kaj novega. V preteklih letih so predstavitve člankov tekle v dveh ali treh paralelnih sekcijah. To je imelo slabosti, saj se poslušalci niso mogli udeležiti vseh tistih predavanj, ki bi jih želeli poslušati. So pa vsi avtorji svoje članke predstavili v celoti.

Na letošnjih predstavitvah smo uvedli novost, saj bodo članki predstavljeni v obliki posterjev, ki bodo obešeni ob steni glavne konferenčne dvorane. Na ta način bo lahko vsakdo prišel v direkten kontakt z avtorjem, poslušal predstavitev in dobil odgovore na svoja vprašanja. Vsaka od obeh oblik prezentacije ima prednosti in slabosti. Izkušnja iz letošnje konferenco bo pokazatelj, kako pripraviti naše delo v prihodnje.

Velik poudarek smo dali komercialnim predstavitvam podjetij, ki se želijo predstaviti partnerjem, kupcem in študentom. Študentom je namenjen drugi dan konference, ko bo na sporedu študentska sekcija, na kateri bodo svoje delo predstavili študenti iz Ljubljane in Maribora.

V jeseni bo prvič stekel študij elektrotehnike tudi po bolonjskem programu in zelo primerno je, da o tem spregovorimo na okrogli mizi, ki bo na sporedu drugi dan konference. Pričakujemo razprave tudi s strani predstavnikov podjetij in srednjih šol.

Da Slovenija potrebuje tovrstne dogodke, dokazuje dejstvo, da se je v zadnjih dveh letih pojavilo več različnih oblik organiziranja sejmov, konferenc, razstav na temo avtomatike. DAS se trudi, da bi vzpodbudili čim več aktivnosti in da bi prišlo do potrebne sinergije, ki bi pripeljala do novih rezultatov.

Predsednik konference:        Boris Tovornik