Društvo avtomatikov Slovenije

Zbornik četrte konference

Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu

7. in 8. april 2005, Maribor, Slovenija

Uvodna predavanja

Procesna avtomatizacija

Robotika

Avtomatizacija zgradb in komunalna energetika

Proizvodna avtomatizacija

Naprave, komunikacije in omrežja

Meritve, testiranja in preizkušanja

Študentska sekcija

Častna predsednika konference: Karel Jezernik, FERI Maribor in Stanko Strmčnik, IJS Ljubljana

Predsednik konference: Boris Tovornik, FERI Maribor (uvodne besede)

Pripravljalni odbor:

Organizacijski odbor:

Branko Fošner, Premogovnik Velenje

Jože Furman, Silkem Kidričevo

Božidar Bratina, FERI Maribor

Vladimir Jovan, ARI Ljubljana

Gregor Edelbaher, FERI Maribor

Roman Kamik, FE Ljubljana

Marjan Golob, FERI Maribor

Rihard Karba, FE Ljubljana

Darjan Gradišnik, ATES Sl. Bistrica

Stojan Kokošar, Synatec Idrija 

Aleš Hace, FERI Maribor

Janez Križan, AMI Ptuj

Alojz Hojnik, FERI Maribor

Zoran Marinšek, INEA Ljubljana 

Karel Jezernik, FERI Maribor

Drago Matko, FE Ljubljana

Nenad Muškinja, FERI Maribor

János Orbán, Varstroj Lendava

Peter Planinšič, FERI Maribor

Miloš Pugelj, Liko Pris Vrhnika

Janez Pogorelc, FERI Maribor

Aleksander Polutnik, Ultra Zagorje ob Savi

Simon Pevec, FERI Maribor

Jože Pukl, Iskra d.d.  Ljubljana

Martin Terbuc, FERI Maribor

Andrej Rotovnik, Miel Velenje

Boris Tovornik, FERI Maribor

Saša Sokolić, Metronik Ljubljana

Stanko Strmčnik, IJS Ljubljana

Urejanje in oblikovanje besedila zbornika: Nenad Muškinja, FERI Maribor

 

Pri organizaciji 4. konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu so sodelovala naslednja društva in organizacije:

Društvo avtomatikov Slovenije,
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru,
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani in
Inštitut Jožef Stefan

 

Pokrovitelji:

METRONIK d.o.o.

SIEMENS d.o.o.

National Instruments d.o.o.

MIEL Elektronika d.o.o.

ULTRA d.o.o.

JUMO Mess- und Regelgeräte GmbH - podružnica Maribor 

LIKO PRIS d.o.o.

LPKF d.o.o.

MITOL d.d.

ABB d.o.o.

MOTOMAN-ROBOTEC d.o.o.

AMI d.o.o.

Obrtna zbornica Slovenije

ARTES d.o.o.

Premogovnik Velenje d.d.

ATES d.o.o.

SHOPS d.o.o. 

AVTOMATIKA, izdajatelj HYDRA & CO d.o.o. 

SILKEM d.o.o.

CINKARNA metalurško kemična industrija Celje, d.d.

SYNATEC d.o.o.

COMTRON d.o.o 

TALUM d.d.

DOMEL d.d.

TELEM d.o.o.

EVACO d.o.o.

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.

EXOR ETI d.o.o.

Tovarna sladkorja d.d., Ormož 

IMPOL d.d.

VARSTROJ d.d.

INEA d.o.o.

VENTIL - revija za fluidno tehniko in avtomatizacijo, izdajatelj Univerza v Ljubljani

Zbornik konference AIG'05

Uvodna predavanja

Uvajanje novih tehnologij in avtomatizacije kot osnova za razvoj in konkurenčnost industrije - primer Krke

Peter Miklavčič, tehnični direktor Krka d.d.

Trendi v distribuiranih nadzornih sistemih - Siemens Simatic PCS7

dr. Gerd-Ulrich Spohr, vodja Stretegic Tasks 2 in tehnologije, Siemens AG

GE Fanuc's solutions for Automation and Intelligent Production Management

Giulio Capocaccia, vodja področja programske opreme in rešitev za Evropo, GE Fanuc Automation Solutions S.A

Vloga avtomatike na področju proizvodne informatike

dr. Saša Sokolić, direktor marketinga in prodaje Metronik d.o.o., Alenka Žnidaršič in Boris Tovornik

OMRON Smart Platform – Nove smernice v industrijski avtomatizaciji

Harro Bosch, Product Market Manager for Automation products in Omron Headquarter Europe in Andrej Rotovnik, MIEL, d.o.o.

Vloga virtualne instrumentacije v avtomatizaciji

Ray Almgren, Vice President of Product Marketing and Academic Relations, National Instruments

Na vrh

Procesna avtomatizacija

Izvedba S88 sistema vodenja s klasičnimi orodji

Erik Ott, Metronik d.o.o.

SIEMENS SIMATIC BATCH® – sistem za vodenje šaržnih procesov

Jure Lukač, Siemens d.o.o.

Prediktivna regulacija temperiranja šaržnega reaktorja v farmacevtski industriji

Gregor Klančar, FE Lubljana,  Igor Škrjanc, Borut Fortuna in Borut Jereb

Vodenje linije sterilnih izdelkov

Gregor Mihevc, Liko Pris d.o.o., Janez Malavašič

Avtomatizacija zalaganja žarilnih peči

Aljaž Primožič, Ates d.o.o., Igor Justinek in Gregor Sobotič

Šaržni pristop k vodenju skladišča tekočih surovin

Roland Jurcan, METRONIK d.o.o., Dani Hartman

Razvoj in aplikacija sodobnih krmilnih sistemov Cybro

Simon Šarlah, Robotina inženiring d.o.o.

Simulacija tokovnih razmer v predoru HE

Branko Gruden, Liko Pris d.o.o.

Regulacija toka elektrolize z mehkim regulatorjem

Anton Verdenik, Talum d.d.

Izgradnja mlina premoga in hale transporta surovin

Gregor Bavdaž, Salonit Anhovo, d.d. in Boris Vodopivec

Stroj za zvijanje očes vzmetnega lista

Boris Bizjak, FERI Maribor, Rok Spanžel in Zmago Brezočnik

Posodobitev stroja za točenje goriv

Branko Gruden, Liko Pris d.o.o., Boštjan Žust

Avtomatizacija kompresorske postaje v Cevarni družbe Impol d.d.

Edvard Kiker, FS Maribor, Albin Leskovar

Povezava procesnega elementa v eksplozijsko ogroženem okolju

Janez Kokalj, Elsing Inženiring d.o.o.

Program za samodejno nastavljanje parametrov PID regulatorjev

Damir Vrančič, IJS Ljubljana, Gregor Kandare in Samo Gerkšič

Razvoj in testiranje programske opreme mikrokrmilniškega vgrajenega sistema za varilne naprave

Janez Pogorelc, FERI Maribor, Uroš Derstvenšek, Andrej Koštomaj, Marjan Golob, Ivan Bohnec in Silvin Domjan

Na vrh

Robotika

Robotsko brušenje aluminija

Hubert Kosler, Motoman robotec d.o.o. in Aljoša Zupanc

Robotizirano varjenje okvirja motornega kolesa - primer iz prakse

Denis Kovač, Varstroj – Tovarna varilne in rezalne tehnike d.d, Halas Robert, Jože Treiber, Tomaž Koznicov in János Orbán

Nanos snovi z lakirnim robotom

Rok Koren, ABB d.o.o.

Prenos geometrije izdelka v simulacijsko okolje RobotStudio

Gregor Petak, Elan Marine d.o.o.

Robotizirana obdelava surovih ulitkov

Andrej Gams, IJS Ljubljana

Uporaba računalniškega vida pri robotskem prijemanju

Robert Logar, ABB d.o.o.

Programi za indirektno programiranje industrijskih robotov

Jure Rejc, FE Ljubljana in Marko Munih

Avtomatizacija montaže elektronskih vezij v ohišja

Peter Čepon, FE Ljubljana,  Roman Kamnik in Tadej Bajd

Avtomatizacija zaključnih operacij pri montaži obutve

Bojan Nemec, IJS Ljubljana, Leon Žlajpah in Borut Lenart

Na vrh

Avtomatizacija zgradb in komunalna energetika

Projektiranje in izvedba Centralnih Nadzornih Sistemov v zgradbah

Andrej Roškarič, FENIKS PRO d.o.o.

Odprti standardi v zgradbah

Samo Ceferin, Smart Com d.o.o.

Avtomatizacija komunalne energetike in energetska učinkovitost v Šolskem centru Velenje

Cveto Fendre, Šolski center Velenje

Veter kot alternativni vir energije

Darjan Gradišnik, Ates d.o.o., Nenad Muškinja in Branimir Verhovnik

Avtomatizacija, informatizacija in vizualizacija tehnoloških procesov turističnih kompleksov in »wellness« centrov, PPT (57MB)

Anton Jančič, UNIOR d.d. in Aleš Gašparič

Na vrh

Študentska sekcija

Krmiljenje modularnega proizvodnega sistema

Peter Benko, FE Ljubljana, Pakiž Jože in Rogelj Peter

Vodenje toplotne modelne naprave ARMFIELD PCT-13

Primož Bergoč, FE Ljubljana, Gregor Cijan in Matija Klinkon

Spremljanje in nadzor modularnega proizvodnega sistema

Adila Botonjič, FE Ljubljana, Jan Zupančič in Boštjan Pretnar

Varovanje govorno vodenega invalidskega vozička z uporabo mehke logike

Bojan Brečko, FERI Maribor in Simon Brezovnik

Vodenje pol-industrijske naprave z dvema shranjevalnikoma

Vasja Markič, FE Ljubljana, Peter Manfreda in Simon Ostrožnik

Avtomatizirano merjenje H-Q karakteristik črpalk

Damir Sabo, FERI Maribor, Janez Kastelic, Primož Bogataj in Alojz Hojnik

Regulacija ravnovesja valjčka na letvi

Andrej Sarjaš, FERI Maribor

Razpoznava govora z usmerjeno nevronsko mrežo

Aleš Tetičkovič, FERI Maribor in Simon Klančnik

Načrtovanje scenskega sistema gledališke dvorane

Aleš Turšič, FE Ljubljana

Izdelava in testiranje modela avta v Simulinku

Aleš Zupanc, FERI Maribor in Denis Majhenič

Na vrh

Proizvodna avtomatizacija

Kako izboljšati proizvodnjo z uporabo sistema za sledenje in podporo vodenja proizvodnje

Hubert Golle, Robotina Inženiring d.o.o.

Spletni informacijski portal Proficy™ v vodenju proizvodnih procesov

Gašper Jezeršek, Metronik d.o.o. in Jaroslav Toličič

Montažna linija ASTRA 3300

Milan Krapež, Flexatec d.o.o.

Podrobno razvrščanje proizvodnih operacij - primer LIV plastika

Mihael Krošl, INEA d.o.o., Zoran Trošt, Stanislav Kaluža in Alen Defrančeski

Daljinski nadzor proizvodnih procesov

Anton Zorko, Telem d.o.o.,

Lasersko označevanje s sistemom MarkLine8V

Boštjan Podobnik, LPKF Laser&Elektronika d.o.o. in Drago Kovačič

Sistem za avtomatsko končno kontrolo kakovosti elektromotorjev

Dejan Tinta, IJS Ljubljana, Janko Petrovčič, Jože Tavčar, Gregor Dolanc, Bojan Musizza in Janez Koblar

Dogodkovno voden pristop k snovanju logičnih krmilnih sistemov

Aleš Polič, FERI Maribor in Karel Jezernik

Obvladovanje preventivnega vzdrževanja s pomočjo sodobnih tehnologij

Janko Šink, Industrija termičnih izolacij TERMO d.d. in Marko Jalen

Funkcionalna varnost

Marjan Kreslin, FERI Maribor

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Bor Hostnik, Testing d.o.o. in Vojko Matko

Primerjava prilagodljivih konceptov regulacije tlaka

Darko Lovrec, FS Maribor in Edvard Kiker

Adaptivno vodenje procesa oblikovnega frezanja z uporabo nevronskih mrež

Uroš Župerl, FS Maribor in Edi Kiker

Linija za končno proizvodno kontrolo relejev RAPS III. del ZA RELE TRK12/14 IN TRK 17/18

Anton Kropec, EM Tronik d.o.o.,  Damijan Pišek, Andrej Nikitenko, Darko Fošner, Dinko Maučec, Rudolf Pečovnik, Boštjan Plaznik in  Milan Skerbiš

Sistem zračne pošte v proizvodnji

Bogdan Gabrovec, Proton Inženiring B+A d.o.o.

Analiza stanja na področju avtomatizacije in informatizacije v slovenskih proizvodnih podjetjih

Mina Žele, IJS, Janko Černetič, Vladimir Jovan in Stanko Strmčnik

Na vrh

Naprave, komunikacije in omrežja

Portiranje PROFInet CbA protokolnega sklada na eCos operacijski sistem

Matthias Gorjup, Norik Sistemi d.o.o.

Prenos podatkov po elektroenergetskih vodih nizke napetosti z narinjenimi signali visoke frekvence

Rudi Čop, Fakulteta za pomorstvo in promet, Ljubljana

Mrežni tolmač

Boštjan Šuhel, Gimnazija Brežice

Večnamenski industrijski terminal MIT8

Stojan Kokošar, Synatec d.o.o., Maribor, Bojan Likar, Iztok Jereb, Maks Tuta, Franci Lahajnar in Aleš Venein

Referenčni vir sinusnega toka

Marjan Španer, FERI Maribor

Visokozmogljiv brezsenzorski pogon s sinhronskim strojem s trajnimi magneti

Matej Toman, FERI Maribor, Drago Dolinar in Gorazd Stumberger

EMI in stikalni pretvorniki

Franc Mihalič, FERI Maribor, Dejan Kos in Karel Jezernik

Uporaba sodobnih krmilnikov pri avtomatizaciji pogonskih sistemov

Slavko Senica, Sistemi IN ES d.o.o. in Samo Kreže

Na vrh

Meritve, testiranja in preizkušanja

Obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz sežigalnic

Jurij Čretnik, RACI d.o.o.

Nov pristop pri verficiranju magnetno-induktivnih merilnikov pretoka

Matej Kupljenik, Siemens d.o.o.

Spremljanje delovanja senzorjev v čistilni napravi odpadnih voda z uporabo adaptivne metode glavnih komponent

Mina Žele, IJS Ljubljana, Darko Vrečko in Đani Juričić

Zasnova simulatorja za hidroelektrarno Ghazi-Barotha v Pakistanu

Martin Letonje, Iskra sistemi, Avtomatizacija procesov, d.d., Sašo Blažič, Drago Matko in Matjaž Clemente

Koordinatna merilna roka

Miha Vrhovec, FE Ljubljana in Marko Munih

Določitev karakteristik linearnega aktuatorja

Gorazd Štumberger, FERI Maribor

Na vrh

 

Obnovljeno: 04. april 2005

Strani izdelal: doc.dr.Nenad Muškinja, UM FERI, Maribor