Predstavitve avtorjev in podjetij na 4. konferenci Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu

 

Četrtek, 7. april 2005

dvorana Minarik, 10.00-11.45: Uvodna predavanja (voditelja: dr. Karel Jezernik, FERI Maribor in dr. Stanko Strmčnik, IJS Ljubljana)

 1. Peter Miklavčič, tehnični direktor Krka d.d.: Uvajanje novih tehnologij in avtomatizacije kot osnova za razvoj in konkurenčnost industrije - primer Krke

 2. dr. Gerd-Ulrich Spohr, vodja Stretegic Tasks 2 in tehnologije, Siemens AG: Trendi v distribuiranih nadzornih sistemih - Siemens Simatic PCS7

 3. Giulio Capocaccia, vodja področja programske opreme in rešitev za Evropo, GE Fanuc Automation Solutions S.A.: GE Fanuc's solutions for Automation and Intelligent Production Management

 4. dr. Saša Sokolić, direktor marketinga in prodaje Metronik d.o.o.: Vloga avtomatike na področju proizvodne informatike

 5. Harro Bosch, Product Market Manager for Automation products in Omron Headquarter Europe: OMRON Smart Platform – Nove smernice v industrijski avtomatizaciji

 6. Ray Almgren, Vice President of Product Marketing and Academic Relations, National Instruments: Vloga virtualne instrumentacije v avtomatizaciji

dvorana Priol, 10.00-13.00: Študentska sekcija (voditelja: dr. Rihard Karba, FE Ljubljana in dr. Peter Planinšič, FERI Maribor)

 1. Peter Benko, FE Ljubljana: Krmiljenje modularnega proizvodnega sistema

 2. Primož Bergoč, FE Ljubljana: Vodenje toplotne modelne naprave ARMFIELD PCT-13

 3. Adila Botonjič, FE Ljubljana: Spremljanje in nadzor modularnega proizvodnega sistema

 4. Bojan Brečko, FERI Maribor: Varovanje govorno vodenega invalidskega vozička z uporabo mehke logike

 5. Vasja Markič, FE Ljubljana: Vodenje pol-industrijske naprave z dvema shranjevalnikoma

 6. Damir Sabo, FERI Maribor: Avtomatizirano merjenje H-Q karakteristik črpalk

 7. Andrej Sarjaš, FERI Maribor: Regulacija ravnovesja valjčka na letvi

 8. Aleš Tetičkovič, FERI Maribor: Razpoznava govora z usmerjeno nevronsko mrežo

 9. Aleš Turšič, FE Ljubljana: Načrtovanje scenskega sistema gledališke dvorane

 10. Aleš Zupanc, FERI Maribor: Izdelava in testiranje modela avta v Simulinku

dvorana Minarik, 15.00-17.00: Procesna avtomatizacija (voditelja: dr. Igor Škrjanc, FE Ljubljana in dr. Borut Zupančič, FE Ljubljana)

 1. Erik Ott, Metronik d.o.o.: Izvedba S88 sistema vodenja s klasičnimi orodji

 2. Jure Lukač, Siemens d.o.o.: SIEMENS SIMATIC BATCH® – sistem za vodenje šaržnih procesov

 3. Gregor Klančar, FE Lubljana: Prediktivna regulacija temperiranja šaržnega reaktorja v farmacevtski Industriji

 4. Gregor Mihevc, Liko Pris d.o.o.: Vodenje linije sterilnih izdelkov

 5. Aljaž Primožič, Ates d.o.o.: Avtomatizacija zalaganja žarilnih peči

 6. Roland Jurcan, Metronik d.o.o.: Šaržni pristop k vodenju skladišča tekočih surovin

 7. Simon Šarlah, Robotina inženiring d.o.o.: Razvoj in aplikacija sodobnih krmilnih sistemov Cybro

 8. Branko Gruden, Liko Pris d.o.o.: Simulacija tokovnih razmer v predoru HE

dvorana Teply, 15.00-17.00: Robotika (voditelja: dr. Roman Kamnik, FE Ljubljana in Hubert Kosler, Motoman Robotec d.o.o.)

 1. Hubert Kosler, Motoman robotec d.o.o.: Robotsko brušenje aluminija

 2. Denis Kovač, Varstroj – Tovarna varilne in rezalne tehnike d.d: Robotizirano varjenje okvirja motornega kolesa - primer iz prakse

 3. Rok Koren, ABB d.o.o.: Nanos snovi z lakirnim robotom

 4. Gregor Petak, Elan Marine d.o.o.: Prenos geometrije izdelka v simulacijsko okolje RobotStudio

 5. Andrej Gams, IJS Ljubljana: Robotizirana obdelava surovih ulitkov

 6. Robert Logar, ABB d.o.o.: Uporaba računalniškega vida pri robotskem prijemanju

 7. Jure Rejc, FE Ljubljana: Programi za indirektno programiranje industrijskih robotov

 8. Peter Čepon, FE Ljubljana: Avtomatizacija montaže elektronskih vezij v ohišja

 9. Bojan Nemec, IJS Ljubljana: Avtomatizacija zaključnih operacij pri montaži obutve

dvorana Priol: 15.00-17.30: Borza kadrov (voditelj: dr. Aleš Hace, FERI Maribor)

 1.  Liko Pris                    15.00-15.15

 2.  Ultra                          15.15-15.30

 3.  Metronik                   15.30-15.45

 4.  Synatec                    15.45-16.00

 5.  Motoman                  16.00-16.15

 6.  Evaco                        16.15-16.30

 7.  Inea                           16.30-16.45

 8.  ABB                          16.45-17.00

 9.  Miel                           17.00-17.15

dvorana Minarik, 17.15-19.15:Procesna avtomatizacija (voditelja: dr. Saša Sokolić, Metronik d.o.o. in dr. Damir Vrančič, IJS Ljubljana)

 1. Anton Verdenik, Talum d.d.: Regulacija toka elektrolize z mehkim regulatorjem

 2. Gregor Bavdaž, Salonit Anhovo, d.d.: Izgradnja mlina premoga in hale transporta surovin

 3. Boris Bizjak, FERI Maribor: Stroj za zvijanje očes vzmetnega lista

 4. Branko Gruden, Liko Pris d.o.o.: Posodobitev stroja za točenje goriv

 5. Edvard Kiker, FS Maribor: Avtomatizacija kompresorske postaje v Cevarni družbe Impol d.d.

 6. Janez Kokalj, Elsing Inženiring d.o.o.: Povezava procesnega elementa v eksplozijsko ogroženem okolju

 7. Damir Vrančič, IJS Ljubljana: Program za samodejno nastavljanje parametrov PID regulatorjev

 8. Janez Pogorelc, FERI Maribor: Razvoj in testiranje programske opreme mikrokrmilniškega vgrajenega sistema za varilne naprave

dvorana Teply, 17.15-19.15: Avtomatizacija zgradb in komunalna energetika (voditelja: mag. Darjan Gradišnik, ATES d.o.o. in Cveto Fendre, Šolski center Velenje)

 1. Andrej Roškarič, FENIKS PRO d.o.o.: Projektiranje in izvedba Centralnih Nadzornih Sistemov v zgradbah

 2. Samo Ceferin, Smart Com d.o.o.: Odprti standardi v zgradbah

 3. Cveto Fendre, Šolski center Velenje: Avtomatizacija komunalne energetike in energetska učinkovitost v Šolskem centru Velenje

 4. Darjan Gradišnik, Ates d.o.o.: Veter kot alternativni vir energije

 5. Anton Jančič, UNIOR d.d.: Avtomatizacija, informatizacija in vizualizacija tehnoloških procesov turističnih kompleksov in »wellness« centrov

 

Petek, 8. april 2005

dvorana Minarik, 9.00-10.30: Okrogla miza:
Z intenzivnejšim razvojem tehnologije vodenja (avtomatizacije in informatizacije) do večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva (voditelj: dr. Stanko Strmčnik, IJS Ljubljana)

 1. mag. Andrej Vizjak, minister za gospodarstvo Republike Slovenije:
  Program in politika Ministrstva za gospodarstvo na področju tehnološkega razvoja in povečanja konkurenčnosti

 2. prof. dr. Stanko Strmčnik, IJS Ljubljana: Analiza stanja na področju tehnologije vodenja v slovenskih proizvodnih podjetjih

 3. prof. dr. Boris Tovornik, FERI Maribor: Analiza stanja na področju tehnologije vodenja v slovenskih izvajalskih podjetjih

 4. dr. Zoran Marinšek, INEA d.o.o.: Strategija razvoja na področju tehnologije vodenja procesov

 5. Diskusija

dvorana Minarik, 11.00-13.00: Proizvodna avtomatizacija (voditelja: dr. Marjan Golob, FERI Maribor in dr. Maja Atanasijević – Kunc, FE Ljubljana)

 1. Hubert Golle, Robotina Inženiring d.o.o.: Kako izboljšati proizvodnjo z uporabo sistema za sledenje in podporo vodenja proizvodnje

 2. Gašper Jezeršek, Metronik d.o.o.: Spletni informacijski portal Proficy™ v vodenju proizvodnih procesov

 3. Milan Krapež, Flexatec d.o.o.: Montažna linija ASTRA 3300

 4. Mihael Krošl, INEA d.o.o.: Podrobno razvrščanje proizvodnih operacij - primer LIV plastika

 5. Anton Zorko, Telem d.o.o.: Daljinski nadzor proizvodnih procesov

 6. Boštjan Podobnik, LPKF Laser&Elektronika d.o.o.: Lasersko označevanje s sistemom MarkLine8V

 7. Dejan Tinta, IJS Ljubljana: Sistem za avtomatsko končno kontrolo kakovosti elektromotorjev

 8. Aleš Polič, FERI Maribor: Dogodkovno voden pristop k snovanju logičnih krmilnih sistemov

dvorana Teply, 11.00-13.00: Naprave, komunikacije in omrežja (voditelja: dr. Nenad Muškinja, FERI Maribor in dr. Sašo Blažič, FE Ljubljana)

 1. Matthias Gorjup, Norik Sistemi d.o.o.: Portiranje PROFInet CbA protokolnega sklada na eCos operacijski sistem

 2. Rudi Čop, Fakulteta za pomorstvo in promet, Ljubljana: Prenos podatkov po elektroenergetskih vodih nizke napetosti z narinjenimi signali visoke frekvence

 3. Boštjan Šuhel, Gimnazija Brežice: Mrežni tolmač

 4. Stojan Kokošar, Synatec d.o.o.: Večnamenski industrijski terminal MIT8

 5. Marjan Španer, FERI Maribor: Referenčni vir sinusnega toka

 6. Matej Toman, FERI Maribor: Visokozmogljiv brezsenzorski pogon s sinhronskim strojem s trajnimi magneti

 7. Franc Mihalič, FERI Maribor: EMI in stikalni pretvorniki

 8. Slavko Senica, Sistemi IN ES d.o.o.: Uporaba sodobnih krmilnikov pri avtomatizaciji pogonskih sistemov

dvorana Minarik, 13.15-15.00: Proizvodna avtomatizacija voditelja: dr. Vladimir Jovan, IJS Ljubljana in Anton Kropec, EM Tronik d.o.o.

 1. Janko Šink, Industrija termičnih izolacij TERMO d.d.: Obvladovanje preventivnega vzdrževanja s pomočjo sodobnih tehnologij

 2. Marjan Kreslin, FERI Maribor: Funkcionalna varnost

 3. Bor Hostnik, Testing d.o.o.: Izjava o varnosti z oceno tveganja

 4. Darko Lovrec, FS Maribor: Primerjava prilagodljivih konceptov regulacije tlaka

 5. Uroš Župerl, FS Maribor: Adaptivno vodenje procesa oblikovnega frezanja z uporabo nevronskih mrež

 6. Anton Kropec, EM Tronik d.o.o.: Linija za končno proizvodno kontrolo relejev

 7. Bogdan Gabrovec, Proton Inženiring B+A d.o.o.: Sistem zračne pošte v proizvodnji

dvorana Teply, 13.15-15.00: Meritve, testiranja in preizkušanja (voditelja: dr. Mina Žele, IJS Ljubljana in dr. Jurij Čretnik, RACI d.o.o.)

 1. Jurij Čretnik, RACI d.o.o.: Obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz sežigalnic

 2. Matej Kupljenik, Siemens d.o.o.: Nov pristop pri verficiranju magnetno-induktivnih merilnikov pretoka

 3. Mina Žele, IJS Ljubljana: Spremljanje delovanja senzorjev v čistilni napravi odpadnih voda z uporabo adaptivne metode glavnih komponent

 4. Martin Letonje, Iskra sistemi, Avtomatizacija procesov, d.d.: Zasnova simulatorja za hidroelektrarno Ghazi-Barotha v Pakistanu

 5. Miha Vrhovec, FE Ljubljana: Koordinatna merilna roka

 6. Gorazd Štumberger, FERI Maribor: Določitev karakteristik linearnega aktuatorja

Dodatne aktivnosti: okrogla soba diplomatskega kluba, petek 8.4.2005, 12.00-13.00: Okrogla miza: Univerzitetni študijski program Mehatronika (voditelja: dr. Edvard Kiker in dr. Karel Jezernik govorniki: dr. Jože Flašker, dr. Riko Šafarič, dr. Edvard Kiker)