3 konferenca 
AVTOMATIZACIJA V INDUSTRIJI IN GOSPODARSTVU
Maribor,  10. in 11. april 2003

Zbornik 3. konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu

Video gradivo s konference

Slike s konferene
9. april 2003 - Študentska sekcija
10. april 2003 - otvoritev in uvodna predavanja - popoldanske sekcije - družabno srečanje
11. april 2003 - doplodanske sekcije - okrogla miza

Spoštovani!

Kar je bilo lani, letos ni več aktualno. Tako bi lahko označili hitrost sprememb na področju avtomatike in čas, v katerem živimo.

Letošnja konferenca je tretja in upamo, da bo postala tradicionalna z dolgo tradicijo. Kajti srečanje avtomatikov vsako drugo leto je časovni razmik, ki daje dobro orientacijo o spremembah in trendih slovenske avtomatike. Slovenija si je zadala nalogo, da bo v kratkem času postala tehnološko visoko razvita država in ta pot vodi preko računalniške avtomatizacije in vodenja sistemov, kar je tema naše konference. Konferenca bo zato nedvomno izvrstna priložnost za seznanjanje s stanjem in novimi trendi na tem področju, kot seveda tudi mesto za izmenjavo mnenj in izkušenj.

Da je interes podjetij velik, kaže dejstvo, da je letos še več prijavljenih referatov in še več sponzorjev, kot na prejšnji konferenci. Iz prispevkov se vidi, da v Sloveniji ni več prostora za zastarele rešitve, temveč so v ospredju novi pristopi in nove tehnologije. Nekaj referatov govori o aplikacijah vgrajenih sistemov, ki temeljijo na odprti kodi in to nas dodatno veseli.

Organizatorji bomo zadovoljni, če bo konferenca prispevala svoj delež k zbližanju, povezovanju in strokovnemu napredku slovenskih avtomatikov, saj je to pomemben pogoj, da se mala in srednja podjetja pripravijo na bližnji vstop Slovenije v Evropsko unijo. Pri tem pa ne gre pozabiti na mladi rod študirajoče generacije, ki bodo lahko svoj poklic in znanje, pridobljeno na naših fakultetah, uporabili na območju celotne EU. Letos smo zato konferenci dodali študentsko sekcijo, kjer  bodo študenti predstavili svoja dela, ki so jih opravili v obliki seminarskih nalog na dodiplomskem študiju.

Pripravili smo tudi borzo kadrov, katere namen je študentom predstaviti zaposlitvene možnosti in jim povedati, katera znanja  delodajalci od njih pričakujejo.

 Predsednik konference:              Predsednik Društva avtomatikov Slovenije:
   
Boris Tovornik                              Stanko Strmčnik

TEME:
Avtomatizacija v industriji, elektrogospodarstvu, elektrarnah, pisarnah, zgradbah, ekologiji, komunalnih objektih in podobno ter vzgoja kadrov za področje avtomatizacije

Častna predsednika konference: Karel Jezernik, FERI Maribor in Stanko Strmčnik, IJS Ljubljana

Predsednik konference: Boris Tovornik, FERI Maribor

Pripravljalni odbor:

Organizacijaski odbor:

Dali Đonlagić, FERI Maribor

Milan Jeram, Miel Velenje

Vladimir Jovan, ARI Ljubljana

Rihard Karba, FE Ljubljana

Peter Kobal, Genera Lynx Ljubljana

Janez Križan, AMI Ptuj

Radovan Križman, MZT Ljubljana

Drago Matko, FE Ljubljana

Matjaž Mlinšek, Siemens Ljubljana

Rudi Pečovnik, EM Tronic Marobor

Aleksander Polutnik, Ultra Zagorje ob Savi

Miloš Pugelj, Liko Pris Vrhnika

Jože Pukl, Iskra Emeco Ljubljana

Saša Sokolić, Metronik Ljubljana

Stanko Strmčnik, IJS Ljubljana

Peter Šega, FE Ljubljana

Božidar Bratina, FERI Maribor

Marjan Golob, FERI Maribor

Darjan Gradišnik, ATES Sl. Bistrica

Aleš Hace, FERI Maribor

Alojz Hojnik, FERI Maribor

Aleš Mihelič, FERI Maribor

Nenad Muškinja, FERI Maribor

Stojan Peršin, FERI Maribor

Peter Planinšič, FERI Maribor

Janez Pogorelc, FERI Maribor

Dalibor Tadič, FERI Maribor

Martin Terbuc, FERI Maribor

Oto Težak, FERI Maribor

Boris Tovornik, FERI Maribor

Pokrovitelji:
AMI d.o.o.
AX Elektronika d.o.o.
EVACO d.o.o.
GENERA LYNX d.o.o.
INEA d.o.o.
IMPOL d.d.
LIKO PRIS d.o.o.
METRONIK d.o.o.
MIEL Elektronika d.o.o.
PRELOG d.o.o.
Revija AVTOMATIKA
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
ROBOTINA d.o.o.
SHOPS d.o.o.
SIEMENS d.o.o.
SYNATEC d.o.o.
ULTRA d.o.o.
WIENERBERGER OPEKARNA ORMOZ d.d.

Osveženo: 17.05.2003